Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 1 : ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ

Член 155 : Място на провеждане на заседанията

1.   Парламентът провежда пленарните си заседания и заседанията на комисиите в съответствие с разпоредбите на Договорите.

Предложенията за допълнителни месечни сесии в Брюксел, както и предложенията за евентуални изменения на тези предложения, се приемат с мнозинство от подадените гласове.

2.   Всяка комисия може да реши да поиска едно или повече нейни заседания да се проведат на друго място. Искането, което трябва да бъде мотивирано, се адресира до председателя на Парламента, който го представя на Бюрото.

Ако въпросът не търпи отлагане, председателят може сам да вземе решение. Ако искането бъде отхвърлено от Бюрото или от председателя, отказът се мотивира.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация