Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 1 : ZASEDÁNÍ PARLAMENTU

Článek 155 : Místo zasedání a schůzí

1.   Zasedání Parlamentu a schůze jeho výborů se konají v souladu s ustanovením Smluv.

Návrhy na dodatečná dílčí zasedání v Bruselu a veškeré změny těchto návrhů vyžadují pouze většinu odevzdaných hlasů.

2.   Kterýkoli výbor může rozhodnout, že požádá, aby se jedna nebo více schůzí konalo na jiném místě. Jeho odůvodněná žádost se podává předsedovi, který ji předloží předsednictvu.

Jestliže je daná věc naléhavá, může předseda rozhodnout sám. Jestliže předseda nebo předsednictvo žádost zamítnou, musí být zamítnutí odůvodněno.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění