Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
1. PEATÜKK : PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD

Artikkel 155 : Istungite ja koosolekute toimumiskoht

1.   Parlament peab istungeid ja parlamendikomisjonide koosolekuid vastavalt aluslepingute sätetele.

Brüsselis peetavate täiendavate osaistungjärkude korraldamise ettepanekud ja nende muudatusettepanekud võetakse vastu antud häälte enamusega.

2.   Iga parlamendikomisjon võib otsustada taotleda, et üks või mitu koosolekut korraldataks mõnes muus kohas. Selline põhjendatud taotlus esitatakse presidendile, kes edastab selle juhatusele.

Kiireloomulistel juhtudel võib president teha otsuse ise. Kui juhatus või president taotlust ei rahulda, tuleb otsust põhjendada.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave