Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 1154k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
1 SKYRIUS : PARLAMENTO SESIJOS

155 straipsnis : Plenarinių posėdžių vieta

1.   Parlamento plenariniai posėdžiai ir jo komitetų posėdžiai vyksta Sutartyse nustatyta tvarka.

Siūlymams dėl papildomų mėnesinių sesijų Briuselyje ir bet kokiems jų pakeitimams pakanka balsavusiųjų narių daugumos.

2.   Kiekvienas komitetas gali nuspręsti paprašyti, kad vienas ar keli posėdžiai vyktų kitoje vietoje. Toks motyvuotas prašymas perduodamas Parlamento pirmininkui, kuris jį pateikia Biurui.

Skubos atveju Parlamento pirmininkas gali pats priimti sprendimą. Jei Biuras ar Parlamento pirmininkas atmeta prašymą, turi būti pateiktos atmetimo priežastys.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas