Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 1 : ZITTINGEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 155 : Plaats van de vergaderingen

1.   Het Parlement houdt zijn plenaire vergaderingen en commissievergaderingen in overeenstemming met de Verdragen.

Voor de aanneming van voorstellen voor bijkomende vergaderperioden in Brussel en eventuele wijzigingen daarop is de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

2.   Elke commissie kan verzoeken om een of meer vergaderingen elders te mogen houden. Een dergelijk verzoek, dat met redenen moet worden omkleed, wordt toegezonden aan de Voorzitter, die het voorlegt aan het Bureau.

In dringende gevallen kan de Voorzitter zelf de beslissing nemen. Indien het verzoek wordt afgewezen door het Bureau of de Voorzitter, wordt deze afwijzing met redenen omkleed.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling