Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 1219k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII : SESJE
ROZDZIAŁ 1 : SESJE PARLAMENTU

Artykuł 155 : Miejsce obrad

1.   Parlament zbiera się na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach komisji zgodnie z postanowieniami traktatów.

Decyzje o dodatkowych posiedzeniach w Brukseli, jak również zmiany tych decyzji, wymagają większości oddanych głosów.

2.   Każda komisja parlamentarna może wystąpić z wnioskiem o zwołanie jednego lub kilku posiedzeń  w  innym  miejscu.  Wniosek taki, wraz z uzasadnieniem,  jest  przekazywany  Przewodniczącemu Parlamentu, który przekazuje go Prezydium.

W pilnych wypadkach Przewodniczący Parlamentu może sam podjąć decyzję. Odmowne decyzje Prezydium lub Przewodniczącego wymagają uzasadnienia.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2019Informacja prawna