Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 1 : PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 155 : Plats för sammanträden

1.   Parlamentet ska hålla sina plenarsammanträden och utskottssammanträden i enlighet med vad som föreskrivs i fördragen.

Förslag om extra sammanträdesperioder i Bryssel och ändringsförslag till dessa behöver endast en majoritet av de avgivna rösterna för att antas.

2.   Ett utskott får begära att ett eller flera sammanträden hålls på annan ort. En sådan begäran, som ska motiveras, ska överlämnas till talmannen som ska lägga fram den för presidiet.

I brådskande fall får talmannen själv fatta beslut i frågan. Om presidiet eller talmannen avslår begäran ska skälen till detta redovisas.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande