Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 1 : ZITTINGEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 156 : Deelneming van leden aan vergaderingen

1.   In elke vergadering wordt een presentielijst ter ondertekening door de leden neergelegd.

2.   De namen van de leden die op de presentielijst als aanwezig zijn geregistreerd, worden in de notulen van de betrokken vergadering als "aanwezig" vermeld. De namen van de leden van wie de verontschuldiging door de Voorzitter is aanvaard, worden in de notulen van de betrokken vergadering als "verontschuldigd" vermeld.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling