Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 157 : Forslag til dagsorden

1.   Forud for hver mødeperiode opstilles forslaget til dagsorden af Formandskonferencen efter forslag fra Udvalgsformandskonferencen.

Kommissionen og Rådet kan efter indbydelse fra formanden deltage i Formandskonferencens forhandlinger om forslaget til dagsorden.

2.   I forslaget til dagsorden kan fastsættes afstemningstider for enkelte af de punkter, der skal behandles.

3.   Det endelige forslag til dagsorden gøres tilgængeligt for medlemmerne senest tre timer før mødeperiodens åbning.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse