Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 2 : ORD GNÓ NA PARLAIMINTE

Riail 157 : Dréachtchlár oibre

1.   Roimh gach páirtseisiún, déanfaidh Comhdháil na nUachtarán dréachtchlár oibre a tharraingt suas ar bhonn moltaí ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí.

Chomhdháil na nUachtarán ar an dréacht den chlár oibre.Ar chuireadh ón Uachtarán, féadfaidh an Coimisiún agus an Chomhairle freastal ar phléití

2.   Féadfar amanna vótála do mhíreanna áirithe a bheidh le breithniú a thaispeáint sa dréachtchlár oibre.

3.   Déanfar an dréachtchlár oibre críochnaitheach a chur ar fáil do na Feisirí trí huaire an chloig ar a laghad roimh thús an pháirtseisiúin.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil