Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 2 : PLÁN PRÁCE PARLAMENTU

Článek 158 : Přijímání a změny pořadu jednání

1.   Na začátku každého dílčího zasedání přijme Parlament pořad jednání. Změny konečného návrhu pořadu jednání může navrhnout výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty. Každý takový návrh musí předseda obdržet nejpozději jednu hodinu před zahájením dílčího zasedání. Předseda může dát slovo navrhovateli a jednomu řečníkovi proti návrhu. Řečnická doba je nejvýše jedna minuta.

2.   Jakmile je pořad jednání přijat, nelze jej měnit, s výjimkou případů podle článků 163, 197, 198, 199, 200 nebo 201 nebo na návrh předsedy.

Je-li procesní návrh na změnu pořadu zamítnut, nemůže být během téhož dílčího zasedání znovu předložen.

Zformulování či změna názvu usnesení, které bylo předloženo při ukončení rozpravy podle článků 132, 136 nebo 144, se nepovažuje za změnu pořadu jednání, pokud se název vztahuje k předmětu rozpravy.

3.   Před ukončením zasedání oznámí předseda datum, čas a pořad jednání příštího zasedání.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění