Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
2. NODAĻA : PARLAMENTA DARBA NORISE

158. pants : Darba kārtības pieņemšana un grozīšana

1.   Katras  sesijas  sākumā  Parlaments  pieņem  darba  kārtību.  Grozījumus  galīgajā  darba kārtības projektā var ierosināt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti. Jebkādus šādus priekšlikumus iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam vismaz vienu stundu pirms sesijas sākuma. Parlamenta priekšsēdētājs var dot vārdu katra priekšlikuma iesniedzējam un vienam runātājam, kas iestājas pret priekšlikumu, un katram no viņiem tiek atvēlēta ne vairāk kā viena minūte.

2.   Pieņemto  darba  kārtību  vairs  nevar  grozīt,  izņemot  gadījumus,  kad  piemēro  163., 197., 198, 199., 200. vai 201. panta noteikumus vai ja grozījumus ierosina Parlamenta priekšsēdētājs.

Ja priekšlikumu attiecībā uz procedūru par grozījumiem darba kārtībā noraida, to nevar iesniegt atkārtoti tās pašas sesijas laikā.

Rezolūcijas, kas iesniegta debašu noslēgumā saskaņā ar 132., 136. vai 144. pantu, nosaukuma vai tā grozījumu izstrāde nerada izmaiņas darba kārtībā ar noteikumu, ka nosaukums joprojām ir tās pašas tēmas tvērumā, par kuru notiek debates.

3.   Pirms sēdes beigām Parlamenta priekšsēdētājs paziņo Parlamentam nākamās sēdes datumu, laiku un darba kārtību.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums