Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
2. NODAĻA : PARLAMENTA DARBA NORISE

159. pants : Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu un debašu

1.   Ja ziņojums komitejā ir pieņemts, mazāk nekā vienai desmitajai daļai komitejas locekļu balsojot pret, to iekļauj Parlamenta darba kārtības projektā pieņemšanai bez grozījumiem.

Par šo jautājumu notiek viens balsojums, ja vien pirms galīgā darba kārtības projekta pieņemšanas deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits komitejā sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu,  nav  rakstiski  prasījuši  atļauju  iesniegt  grozījumus,  un  šādā  gadījumā  Parlamenta priekšsēdētājs nosaka grozījumu iesniegšanas termiņu.

2.   Par   jautājumiem,   kas   ir   iekļauti   galīgajā   darba   kārtības   projektā   balsošanai   bez grozījumiem, arī balso bez debatēm, ja vien pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma vai pēc politiskās   grupas   vai   deputātu,   kuru   skaits   sasniedz   vismaz   zemo   obligāto   minimumu, pieprasījuma Parlaments, sesijas sākumā pieņemot darba kārtību, nenolemj citādi.

3.   Gatavojot sesijas galīgo darba kārtības projektu, Priekšsēdētāju konference var ierosināt balsot par citiem jautājumiem bez grozījumiem un debatēm. Pieņemot darba kārtību, Parlaments šādus priekšlikumus nevar pieņemt, ja politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, ir iesnieguši rakstiskus iebildumus vismaz vienu stundu pirms sesijas sākuma.

4.   Ja par kādu jautājumu balso bez debatēm, referents vai atbildīgās komitejas priekšsēdētājs tieši pirms balsošanas var sniegt paziņojumu, kas nav ilgāks par divām minūtēm.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums