Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
2 SKYRIUS : PARLAMENTO DARBO TVARKA

161 straipsnis : Neeilinės diskusijos

1.   Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali prašyti į Parlamento darbotvarkę įrašyti neeilines diskusijas dėl labai svarbaus Europos Sąjungos politikos klausimo. Paprastai per vieną mėnesinę sesiją vyksta ne daugiau kaip viena neeilinė diskusija.

2.   Prašymas surengti neeilines diskusijas raštu pateikiamas Parlamento pirmininkui ne vėliau kaip prieš tris valandas iki mėnesinės sesijos, kurios metu turėtų vykti šios diskusijos, pradžios. Balsavimas dėl šio prašymo vyksta mėnesinės sesijos pradžioje, kai Parlamentas tvirtina savo darbotvarkę.

3.   Reaguodamas į įvykius, kurie vyksta po mėnesinės sesijos darbotvarkės patvirtinimo, Parlamento pirmininkas, pasitaręs su frakcijų pirmininkais, gali pasiūlyti surengti neeilines diskusijas. Dėl tokio pasiūlymo balsuojama plenarinio posėdžio pradžioje arba balsuoti skirtu laiku. Parlamento nariams apie bet kuriuos tokius pasiūlymus surengti neeilines diskusijas pranešama ne vėliau kaip prieš valandą prieš balsavimą.

4.   Parlamento pirmininkas nustato, kada vyks tokios diskusijos. Bendras diskusijoms skirtas laikas neturi viršyti 60 minučių. Frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių kalbėjimo laikas paskirstomas vadovaujantis 171 straipsnio 4 ir 5 dalimis.

5.   Diskusijos baigiamos nepriimant rezoliucijos.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinis pranešimas