Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL VII : SESIUNI
CAPITOLUL 2 : ORDINEA LUCRĂRILOR PARLAMENTULUI

Articolul 161 : Dezbatere extraordinară

1.   Un grup politic sau un număr de deputaţi care atinge cel puțin pragul redus pot cere înscrierea pe ordinea de zi a Parlamentului a unei dezbateri extraordinare pe o temă de interes major privind politica Uniunii Europene. În mod normal, nu se organizează mai mult de o dezbatere extraordinară în cursul unei perioade de sesiune.

2.   Cererea trebuie prezentată în scris Preşedintelui cu cel puţin trei ore înainte de începerea perioadei de sesiune în cursul căreia trebuie să aibă loc dezbaterea extraordinară. Votul asupra cererii are loc la începutul perioadei de sesiune, când Parlamentul adoptă ordinea de zi.

3.   Ca răspuns la evenimentele care au loc după adoptarea ordinii de zi a unei perioade de sesiune, Preşedintele, după consultarea preşedinţilor grupurilor politice, poate propune o dezbatere extraordinară. Orice propunere în acest sens se supune la vot la începutul unei şedinţe sau în timpul normal afectat votului. O astfel de propunere de dezbatere extraordinară se comunică deputaţilor cu cel puţin o oră înaintea votului.

4.   Preşedintele stabileşte momentul în care va avea loc dezbaterea. Durata totală a dezbaterii nu depăşeşte 60 de minute. Timpul afectat luărilor de cuvânt pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi se repartizează în conformitate cu articolul 171 alineatele (4) şi (5).

5.   Dezbaterea se încheie fără adoptarea unei rezoluţii.

Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Notă juridică