Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 2 : RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 162 : Tematska razprava na zahtevo politične skupine

1.   Na vsakem delnem zasedanju se za razpravo o temi velikega pomena za politiko Evropske unije, rezervirata eno ali dve obdobji, vsako dolgo najmanj 60 minut.

2.   Vsaka politična skupina lahko predlaga temo po lastni izbiri za vsaj eno tako razpravo na leto. Konferenca predsednikov zagotovi, da je uveljavljanje te pravice v tekočem obdobju enega leta pravično razporejeno med političnimi skupinami.

3.   Politične skupine temo po lastni izbiri predložijo predsedniku v pisni obliki preden konferenca predsednikov pripravi končni osnutek dnevnega reda. V celoti se spoštujejo člen 39(1) tega poslovnika o pravicah, svoboščinah in načelih, priznanih v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji, in vrednote iz člena 2 navedene pogodbe.

4.   Konferenca predsednikov določi uro razprave. Z večino, ki predstavlja štiri petine poslancev Parlamenta, lahko odloči, da se tema, ki jo predlaga skupina, zavrne.

5.   Razpravo začne predstavnik politične skupine, ki je predlagala temo. Po tem uvodu se čas za govor razporedi v skladu s členom 171(4) in (5).

6.   Razprava se zaključi brez sprejetja resolucije.

Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo