Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 165 : Frister

Bortset fra de i artikel 144 og 163 omhandlede tilfælde af uopsættelighed kan der kun forhandles og stemmes om en tekst, hvis den er gjort tilgængelig for medlemmerne mindst 24 timer før.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse