Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 3 : ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 166 : Достъп до пленарната зала

1.   Никой няма право на достъп до пленарната зала, освен членовете на ЕП, членовете на Комисията или Съвета, генералния секретар на Парламента, служителите, чиито функции налагат да бъдат в нея, и всички лица, поканени от председателя.

2.   Единствено притежателите на пропуск, издаден от председателя или от генералния секретар на Парламента, имат достъп до галериите.

3.   Представителите на обществеността, които са допуснати до галериите, трябва да седят и да пазят тишина. Всяко лице, което дава израз на одобрението или неодобрението си, се извежда незабавно от разпоредителите.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация