Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
3. NODAĻA : SĒŽU NORISES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

168. pants : Pārejas noteikumi

1.   Pārejas laikā līdz devītā sasaukuma beigām (1) ir pieļaujamas atkāpes no 167. panta, ja, neraugoties uz atbilstīgi veiktajiem pasākumiem, kādā no oficiālajām valodām nav pieejams pietiekams skaits tulku vai tulkotāju.

2.   Prezidijs pēc ģenerālsekretāra priekšlikuma un pienācīgi ņemot vērā 3. punktā paredzēto kārtību,  nosaka,  vai  attiecībā  uz  katru  attiecīgo  oficiālo  valodu  pastāv  1. punktā  minētie nosacījumi. Prezidijs ik pēc sešiem mēnešiem, pamatojoties uz ģenerālsekretāra iesniegto progresa ziņojumu, pārskata savu lēmumu pieļaut atkāpes. Prezidijs pieņem vajadzīgos īstenošanas noteikumus.

3.   Piemēro īpašus pagaidu noteikumus par to tiesību aktu sagatavošanu, kurus, ņemot vērā Līgumus, ir pieņēmusi Padome.

4.   Pēc Prezidija pamatota ieteikuma Parlaments jebkurā laikā var nolemt šo pantu atcelt pirms paredzētā termiņa vai 1. punktā norādītā laikposma beigās tā darbību pagarināt.

(1) Pagarināts ar Parlamenta 2019. gada 12. marta lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums