Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
4. FEJEZET : A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

175. cikk : Azonnali intézkedések

1.   Az Elnök a 10. cikk (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott magatartási szabályokat megsértő képviselőt rendreutasítja.

2.   Ismételt szabálysértés esetén az Elnök a képviselőt ismét rendreutasítja, és a rendreutasítás ténye rögzítésre kerül az ülés jegyzőkönyvében.

3.   Ha a szabálysértés folytatódik, vagy ha újabb szabálysértésre kerül sor, akkor az Elnök megvonhatja a képviselőtől a szót és az ülés hátralévő részére az ülésteremből kizárhatja. Különösen súlyos rendbontás esetén az Elnök azonnal, második rendreutasítás nélkül is kizárhatja az érintett képviselőt az ülésteremből az ülés hátralévő részére. E fegyelmi intézkedés végrehajtásáról a teremőrök, és szükség esetén a Parlament biztonsági szolgálata segítségével a főtitkár haladéktalanul gondoskodik.

4.   Ha a rendzavarás a parlamenti ügymenet folytatását veszélyezteti, az Elnök a rend helyreállítása érdekében egy meghatározott időre berekeszti vagy félbeszakítja az ülést. Ha az Elnök nem talál meghallgatásra, elhagyja az elnöki széket; az ülés ezzel félbeszakad. Az ülést az Elnök hívja össze újra.

5.   Az Elnök elrendelheti az ülés élő közvetítésének megszakítását, amennyiben egy képviselő megérti a 10. cikk (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott magatartási szabályokat.

6.   Az Elnök elrendelheti, hogy a parlamenti ülésről készített hang- és képfelvételekből töröljék valamely képviselő felszólalásának a 1011. cikk (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott magatartási szabályokat sértő részeit.

Az Elnök döntése azonnali hatállyal bír. Az Elnökségnek azonban legkésőbb négy héttel a döntés után, illetve – amennyiben ebben az időszakban az Elnökség nem tart ülést – a következő ülésén meg kell azt erősítenie.

7.   Az (1)–(6) bekezdésben foglalt hatáskörök értelemszerűen megilletik a parlamenti szervek, bizottságok és küldöttségek ülésein elnöki tisztséget betöltő személyt, az eljárási szabályzatban meghatározottak szerint.

8.   Adott esetben, a képviselők magatartási szabályai megszegésének súlyosságát figyelembe véve a plenáris ülésen, illetve a parlamenti szervekben, bizottságokban és küldöttségekben elnöki tisztséget betöltő képviselő legkésőbb a következő plenáris ülésig vagy az érintett szerv, bizottság vagy küldöttség következő üléséig a 176. cikk alkalmazására irányuló kérelmet intézhet az Elnökhöz.

Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat