Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 178 : Usnášeníschopnost

1.   Parlament může jednat, rozhodovat o pořadu jednání a schvalovat zápis ze zasedání bez ohledu na počet přítomných poslanců.

2.   Parlament je usnášeníschopný, pokud je v jednacím sále přítomna třetina všech poslanců Parlamentu.

3.   Každé hlasování je platné při jakémkoli počtu hlasujících, pokud předseda na žádost, kterou před začátkem hlasování podá nejméně 40 poslanců, nekonstatuje, že Parlament není usnášeníschopný. Není-li počet přítomných poslanců dostatečný pro dosažení usnášeníschopnosti, oznámí předseda, že Parlament není usnášeníschopný, a hlasování bude zařazeno na pořad jednání příštího denního zasedání.

Elektronické hlasovací zařízení lze použít ke zjištění, zda je dosažena hranice 40 poslanců, avšak nelze je použít k ověření usnášeníschopnosti. Dveře jednacího sálu nesmějí být zavřeny.

4.   Poslanci, kteří žádají o zjištění usnášeníschopnosti, musí být v okamžiku podání žádosti přítomni v jednacím sále a počítají se jako přítomní ve smyslu odstavců 2 a 3 i v případě, že jednací sál poté opustili.

5.   Je-li přítomno méně než 40 poslanců, může předseda rozhodnout, že Parlament není usnášeníschopný.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění