Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

178. pants : Kvorums

1.   Parlaments var apspriesties, noteikt darba kārtību un apstiprināt savu protokolu neatkarīgi no klātesošo deputātu skaita.

2.   Kvorums ir sasniegts, ja sēžu zālē ir viena trešā daļa no Parlamenta deputātiem.

3.   Ikviens balsojums ir spēkā neatkarīgi no nobalsojošo deputātu skaita, izņemot gadījumus, kad pēc vismaz 40 deputātu pirms balsošanas sākuma iesniegtā pieprasījuma Parlamenta priekšsēdētājs konstatē, ka nav kvoruma. Ja kvorumam vajadzīgā deputātu skaita nav, Parlamenta priekšsēdētājs paziņo, ka kvoruma nav, un jautājumu iekļauj nākamās sēdes darba kārtībā.

Elektronisko balsošanas iekārtu var izmantot, lai pārbaudītu, vai ir sasniegts vajadzīgais minimums, proti, 40 deputāti, taču to nevar izmantot, lai pārbaudītu, vai ir sasniegts kvorums. Sēžu zāles durvis nedrīkst būt aizvērtas.

4.   Deputātiem, kuri prasa noteikt kvorumu, prasības izteikšanas brīdī ir jāatrodas sēžu zālē, un viņus iekļauj klātesošo skaitā saskaņā ar 2. un 3. punktu, pat tad, ja viņi pēc tobrīd atstāj sēžu zāli.

5.   Ja ir klāt mazāk nekā 40 deputāti, Parlamenta priekšsēdētājs var pasludināt, ka nav kvoruma.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums