Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 182 : Afstemningsprocedure (1)

1.   Medmindre der udtrykkeligt er fastsat andet i disse artikler, anvendes følgende rækkefølge ved afstemning om tekster forelagt for Parlamentet:

(a)   i givet fald afstemning om eventuelle ændringsforslag til forslaget til bindende retsakt

(b)   i givet fald afstemning om det samlede, eventuelt ændrede, forslag

    Hvis forslaget til en juridisk bindende retsakt, som ændret eller på anden måde, ikke opnår et flertal af de afgivne stemmer i udvalget, foreslår udvalget Parlamentet, at forslaget afvises.

(c)   afstemning om eventuelle ændringsforslag til beslutningsforslaget/forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

(d)   afstemning om beslutningsforslaget som helhed (endelig afstemning).

Parlamentet stemmer ikke om en betænknings begrundelse.

2.   Ved afstemning om forslag til bindende retsakter og forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger stemmes der først om den dispositive del og derefter om henvisninger og betragtninger.

3.   Et ændringsforslag bortfalder, hvis det er uforeneligt med afgørelser vedrørende samme tekst truffet på et tidligere tidspunkt under samme afstemning.

4.   Ved afstemningen kan kun ordføreren eller i dennes sted udvalgets formand tage ordet. Han eller hun kan kort tilkendegive det kompetente udvalgs stilling til de ændringsforslag, der stemmes om.

(1) Artikel 182 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse