Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 5. : KVORUM I GLASOVANJE

Članak 182. : Postupak glasovanja (1)

1.   Osim ako ovim Poslovnikom nije predviđeno drukčije, na glasovanja o tekstovima podnesenim Parlamentu primjenjuje se sljedeći postupak:

(a)   najprije se, prema potrebi, glasuje o svim amandmanima na prijedlog pravno obvezujućeg akta,

(b)   potom se, prema potrebi, glasuje o tom prijedlogu u cijelosti, bilo da je izmijenjen ili ne,

    Ako prijedlog pravno obvezujućeg akta, s izmjenama ili bez njih, u odboru ne dobije većinu glasova, odbor će Parlamentu predložiti odbijanje prijedloga.

(c)   potom se glasuje o svim amandmanima na prijedlog rezolucije ili na nacrt zakonodavne rezolucije,

(d)   na kraju se glasuje o prijedlogu rezolucije u cijelosti (konačno glasovanje).

Parlament ne glasuje ni o jednom obrazloženju sadržanom u izvješću.

2.   Prilikom glasovanja o prijedlozima pravno obvezujućih akata i o prijedlozima za nezakonodavne rezolucije najprije se glasuje o suštinskim dijelovima, a potom o citatima i uvodnim izjavama.

3.   Amandman se ne razmatra ako nije u skladu s odlukama koje su o tekstu prethodno donesene tijekom istog glasovanja.

4.   Za vrijeme glasovanja smije govoriti samo izvjestitelj, ili umjesto njega, predsjednik odbora. Ima priliku ukratko iznijeti stajališta nadležnog odbora o amandmanima o kojima se glasuje.

(1) Članak 182. primjenjuje se mutatis mutandis na odbore (vidi članak 219.).
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena