Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

182. cikk : Szavazási eljárás (1)

1.   Amennyiben ezen eljárási szabályzat másképpen nem rendelkezik, a Parlamentnek benyújtott szövegekre a következő szavazási eljárás vonatkozik:

(a)   először – adott esetben – a kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslat esetleges módosításairól szavaznak,

(b)   ezután – adott esetben – a teljes javaslatról szavaznak, módosításokkal vagy anélkül,

    Ha egy kötelező erejű jogi aktusra irányuló, akár módosított, akár nem módosított javaslat nem szerzi meg a bizottságban leadott szavazatok többségét, a bizottság a javaslat elutasítását javasolja a Parlamentnek.

(c)   ezután az állásfoglalási indítvány vagy a jogalkotási állásfoglalás-tervezet esetleges módosításairól szavaznak,

(d)   végül az állásfoglalási indítványról szavaznak (zárószavazás).

A Parlament a jelentésben szereplő indokolásról nem szavaz.

2.   Kötelező erejű jogi aktusokra irányuló javaslatokról és nem jogalkotási állásfoglalási indítványokról történő szavazás esetén először az érdemi részeket érintő szavazást kell megtartani, amelyet a bevezető hivatkozásokkal és a preambulumbekezdésekkel kapcsolatos szavazás követ.

3.   A módosítás tárgytalanná válik, ha nem egyeztethető össze a szövegről ugyanazon szavazás során hozott korábbi döntésekkel.

4.   A szavazás során kizárólag az előadó vagy az előadó képviseletében a bizottság elnöke kaphat szót. Felszólalásában röviden kifejtheti az illetékes bizottság véleményét a szavazásra bocsátott módosításokról.

(1) A 182. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 219. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat