Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 182 : Postopek glasovanja (1)

1.   Če v tem poslovniku ni izrecno določeno drugače, se za glasovanje o besedilih, predloženih Parlamentu, uporabi naslednji postopek:

(a)   najprej se po potrebi glasuje o predlogih sprememb k predlogu pravno zavezujočega akta;

(b)   zatem se po potrebi glasuje o predlogu v celoti, ne glede na to, ali je bil spremenjen ali ne;

    Če predlog za pravno zavezujoč akt, kot je bil spremenjen ali drugače, ne pridobi večine oddanih glasov v odboru, odbor Parlamentu predlaga, naj se predlog zavrne.

(c)   nato se glasuje o vseh predlogih sprememb k predlogu resolucije ali osnutka zakonodajne resolucije;

(d)   nazadnje se glasuje o predlogu resolucije v celoti (končno glasovanje).

Parlament ne glasuje o morebitni obrazložitvi v poročilu.

2.   Pri glasovanju o predlogih pravno zavezujočih aktov in predlogih nezakonodajnih resolucij se najprej glasuje o vsebinskih delih ter nato o sklicevanjih in uvodnih izjavah.

3.   Predlog spremembe se šteje za brezpredmetnega, če ni skladen z odločitvami, ki so bile glede besedila že sprejete med istim glasovanjem.

4.   Med glasovanjem sme govoriti le poročevalec ali namesto njega predsednik odbora. Na kratko lahko izrazi mnenje pristojnega odbora v zvezi s predlaganimi spremembami, o katerih se glasuje.

(1) Člen 182 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo