Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

183. cikk : Módosítások szavazásra bocsátásának sorrendje (1)

1.   A módosítások elsőbbséget élveznek azzal a szöveggel szemben, amelyhez kapcsolódnak, és azokról a szöveget megelőzően kell szavazni.

2.   Ha egy szöveg ugyanazon részéhez több, egymást kölcsönösen kizáró módosítást terjesztettek elő, az eredeti szövegtől leginkább eltérő módosítás élvez elsőbbséget, és először azt kell szavazásra bocsátani. Ha e módosítást elfogadják, a többi módosítás elutasítottnak tekintendő; ha elutasítják, az elsőbbségi sorrendben következő módosítást kell szavazásra bocsátani, és a fennmaradó módosításokkal is ugyanígy kell eljárni. Ha az elsőbbség megállapításával kapcsolatban kétely merül fel, az Elnök dönt. Ha az összes módosítást elutasították, az eredeti szöveg tekintendő elfogadottnak, kivéve, ha az erre kitűzött határidőn belül külön szavazást kértek.

3.   Ha azonban az Elnök úgy ítéli, hogy ez megkönnyíti a szavazást, az eredeti szöveget elsőként is szavazásra bocsáthatja, illetve az eredeti szövegtől leginkább eltérő módosítás előtt az eredeti szöveghez közelebb álló módosítást is szavazásra bocsáthat.

Ha ezek bármelyike többséget szerez, a szöveg ugyanezen részéhez előterjesztett összes többi módosítás tárgytalanná válik.

4.   Amennyiben megegyezéses módosításokat bocsátanak szavazásra, úgy ezek a szavazás során elsőbbséget élveznek.

5.   Megegyezéses módosításról részenkénti szavazás nem tartható.

6.   Ha az illetékes bizottság ahhoz a szöveghez, amelyre a jelentés vonatkozik, módosításcsomagot terjesztett elő, azokat az Elnök együttesen bocsátja szavazásra, kivéve, ha annak egyes elemeiről egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő külön vagy részenkénti szavazást kért, illetve ha más, a szóban forgó módosításokkal össze nem egyeztethető módosítást is előterjesztettek.

7.   Az Elnök más módosításokat is együttes szavazásra bocsáthat, ha kölcsönösen kiegészítik egymást, kivéve, ha egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő külön vagy részenkénti szavazást kért. A módosítások megfogalmazói is javasolhatnak együttes szavazást módosításaikról.

8.   Az Elnök egy adott módosítás elfogadását, illetve elutasítását követően határozhat több más, hasonló tartalmú, illetve hasonló célú módosítás együttes szavazásra bocsátásáról. Ezt megelőzően az Elnök kikérheti a Parlament hozzájárulását.

Az ilyen módosításcsomagok az eredeti szöveg különböző részeire is vonatkozhatnak.

9.   Ha kettő vagy több azonos módosítást különböző megfogalmazók terjesztenek elő, azokat egyetlen módosításként kell szavazásra bocsátani.

10.   Az olyan módosításokról, amelyekre név szerinti szavazást kértek, az egyéb módosításoktól elkülönítve kell szavazni.

(1) A 183. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 219. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat