Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 184 : Отсяване в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание

Когато във връзка с текст, внесен от дадена комисия, са внесени повече от 50 изменения или искания за разделно гласуване или за отделно гласуване, които да бъдат разгледани на пленарно заседание, председателят може, след като се консултира с председателя на комисията, да поиска тя да гласува по всяко от тези изменения или искания на нейно заседание. Всяко изменение или искане за разделно гласуване или за отделно гласуване, което на този етап не събере гласовете на най-малко една трета от членовете на комисията, не се поставя на гласуване на пленарно заседание.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация