Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 5 : CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 184 : Coiste do scagadh leasuithe de chuid suí iomlánaigh

I gcás ina ndéantar níos mó ná 50 leasú nó iarraidh ar vótáil dheighilte nó ar vótáil ar leithligh a bhaineann le téacs arna chur síos ag coiste a chur síos lena mbreithniú sa Pharlaimint, féadfaidh an tUachtarán, tar éis dul i gcomhairle le Cathaoirleach an choiste fhreagraigh, a iarraidh ar an gcoiste sin teacht le chéile chun vótáil ar gach ceann de na leasuithe sin nó na hiarrataí sin. Ní dhéanfar vótáil sa Pharlaimint ar aon leasú ná ar aon iarraidh ar vótáil dheighilte nó ar vótáil ar leithligh nach bhfaigheann vótaí fabhracha an tráth sin ón tríú cuid ar a laghad de chomhaltaí an choiste.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil