Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

184. pants : Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās

Ja izskatīšanai plenārsēdē par komitejas iesniegtu tekstu ir iesniegti vairāk nekā 50 grozījumi vai pieprasījumi balsot pa daļām vai atsevišķi, pēc apspriešanās ar atbildīgās komitejas priekšsēdētāju Parlamenta priekšsēdētājs var lūgt minēto komiteju sasaukt sanāksmi, lai nobalsotu par katru no šiem grozījumiem vai pieprasījumiem. Ja šajā posmā vismaz viena trešā daļa komitejas locekļu nav nobalsojusi par kādu grozījumu vai pieprasījumu balsot pa daļām vai atsevišķi, to balsošanai plenārsēdē neizvirza.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums