Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 1154k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

185 straipsnis : Balsavimas dalimis (1)

1.   Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų, jei jis susijęs su dviem ar daugiau klausimų arba jei tekstą galima padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą prasmę ir (ar) savarankišką norminę vertę.

2.   Šis prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip balsavimo išvakarėse, jeigu Parlamento pirmininkas nenustato kito termino. Tada Parlamento pirmininkas sprendžia dėl prašymo.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikoma 185 straipsnio 1 dalis (žr. 219 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas