Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 1154k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

186 straipsnis : Balsavimo teisė (1)

Balsavimo teisė yra asmeninė teisė.

Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai.

Bet koks šio straipsnio pažeidimas laikomas šiurkščiu 10 straipsnio 3 dalies pažeidimu.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 186 straipsnis (žr. 219 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas