Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

190. cikk : Név szerinti szavazás (1)

1.   Az ezen eljárási szabályzatban megállapított eseteken kívül név szerinti szavazást kell tartani, ha azt bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő írásban kéri legkésőbb a szavazást megelőző este, kivéve, ha az Elnök más határidőt állapít meg.

A 190. cikk név szerinti szavazásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók a 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (4), (7) és (9) bekezdésében említett jelentésekre a képviselők mentelmi jogára vonatkozó eljárások keretében.

2.   Az egyes képviselőcsoportok plenáris ülésenként legfeljebb száz név szerinti szavazásra irányuló kérelmet nyújthatnak be.

3.   A név szerinti szavazás az elektronikus szavazatszámláló rendszer használatával történik.

Ha a rendszer műszaki okok miatt nem használható, a szavazás egy, sorsolás útján kiválasztott képviselő nevével kezdve, betűrendben történhet. Az Elnök utolsóként adja le szavazatát. A szavazás szóban történik, és a következő kifejezések használhatók: „igen”, „nem”, illetve „tartózkodom”.

4.   A szavazás eredményét fel kell jegyezni az ülésről készült jegyzőkönyvbe; képviselőcsoportonként, a képviselők nevének betűrendjében, annak feltüntetésével, hogy az egyes képviselők hogyan szavaztak.

(1) A 190. cikk 3. és 4. bekezdése értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 219. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat