Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 190 : Poimensko glasovanje (1)

1.   Poleg primerov, določenih v tem poslovniku, se poimensko glasuje tudi, kadar to pisno zahteva politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje na predvečer glasovanja, razen če predsednik določi drugačen rok.

Določbe člena 190 o poimenskem glasovanju se ne uporabljajo za poročila iz člena 8(2) ter člena 9(4), (7) in (9) v okviru postopkov glede imunitete poslanca.

2.   Vsaka politična skupina lahko vloži največ 100 zahtev za poimensko glasovanje na eno delno zasedanje.

3.   Poimensko glasovanje poteka s pomočjo elektronskega sistema glasovanja.

Kadar uporaba tega sistema zaradi tehničnih razlogov ni mogoča, lahko poimensko glasovanje poteka po abecednem vrstnem redu, začenši z imenom poslanca, ki ga določi žreb. Predsednik glasuje zadnji. Glasuje se ustno z izrekanjem besede „da“, „ne“ ali „vzdržan“.

4.   Glasovi se zabeležijo v zapisnik seje, po političnih skupinah in po abecednem vrstnem redu imen poslancev, zraven pa je navedba o tem, kako so glasovali.

(1) Člen 190(3) in (4) se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo