Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 192 : Използване на системата за електронно гласуване (1)

1.   Техническите подробности по използването на електронната система за гласуване се уреждат с инструкции на Бюрото.

2.   При електронно гласуване, освен ако то не засяга поименно гласуване, се регистрира само цифровият резултат от гласуването.

3.   Председателят може по всяко време да реши електронната система за гласуване да се използва, за да се провери дали е достигнат даден праг.

(1) Член 192 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация