Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK : KVOORUM, MUUDATUSETTEPANEKUD JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 192 : Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamine (1)

1.   Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamise tehniline korraldus on sätestatud juhatuse suunistes.

2.   Kui tegemist ei ole nimelise hääletusega, registreeritakse elektroonilise hääletuse tulemus ainult numbriliselt.

3.   President võib igal ajal otsustada kasutada lävendi saavutamise kontrollimiseks elektroonilist hääletussüsteemi.

(1) Artiklit 192 kohaldatakse vajalike muudatustega ka komisjonidele (vt artiklit 219).
Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave