Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 193 : Спорове относно гласуването (1)

1.   Процедурни въпроси, свързани с действителността на гласуването, могат да се повдигат, след като председателят е обявил края на гласуването.

2.   След като резултатът от гласуването с вдигане на ръка бъде обявен, всеки член на ЕП може да поиска проверка на този резултат чрез електронната система за гласуване.

3.   Председателят решава дали обявеният резултат е действителен. Решението е окончателно.

(1) Член 193 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация