Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 193 : Spory týkající se hlasování (1)

1.   Procesní námitky týkající se platnosti hlasování mohou být vzneseny poté, co předseda prohlásí hlasování za ukončené.

2.   Po oznámení výsledku hlasování provedeného zvednutím ruky může poslanec požadovat, aby byl tento výsledek ověřen s použitím elektronického hlasovacího zařízení.

3.   Předseda rozhodne, zda je oznámený výsledek platný. Jeho rozhodnutí je konečné.

(1) Článek 193 se použije obdobně na výbory (viz článek 219).
Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění