Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 193 : Invändningar beträffande omröstningar (1)

1.   Ordningsfrågor beträffande en omröstnings giltighet får tas upp efter det att talmannen har förklarat omröstningen avslutad.

2.   När resultatet av en omröstning med handuppräckning har tillkännagetts, får en ledamot begära att resultatet ska kontrolleras med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet.

3.   Talmannen avgör om det tillkännagivna resultatet är giltigt. Talmannens beslut är slutgiltigt.

(1) Artikel 193 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande