Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6 : ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 195 : Ordepunten (1)

1.   Aan leden kan het woord worden verleend om de Voorzitter erop te attenderen dat het Reglement niet in acht is genomen. Daarbij geven de leden allereerst aan naar welk artikel zij verwijzen.

2.   Een verzoek om een ordepunt op te werpen, heeft voorrang boven alle andere verzoeken om het woord te voeren en boven procedurele moties.

3.   De spreektijd bedraagt ten hoogste één minuut.

4.   De Voorzitter beslist overeenkomstig het Reglement onmiddellijk over ordepunten en geeft kennis van zijn beslissing onmiddellijk nadat het ordepunt is opgeworpen. Over de beslissing van de Voorzitter wordt niet gestemd.

5.   Bij wijze van uitzondering kan de Voorzitter verklaren dat hij de beslissing op een later tijdstip, zij het niet later dan 24 uur nadat het ordepunt is opgeworpen, zal meedelen. Uitstel van de beslissing mag niet tot verdaging van het debat leiden. De Voorzitter kan de zaak naar de bevoegde commissie verwijzen.

Een verzoek om een ordepunt op te werpen, moet betrekking hebben op het aan de orde zijnde agendapunt. De Voorzitter kan op een passend tijdstip, bijvoorbeeld na de bespreking van het betrokken agendapunt of vóór de schorsing van de vergadering, een ordepunt over een ander onderwerp toestaan.

(1) Artikel 195 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling