Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 196 : Процедурни предложения

1.   Думата се дава с предимство за едно от следните процедурни предложения:

(а)   искане за обявяване на недопустимост (член 197);

(б)   искане за връщане за ново разглеждане в комисия (член 198);

(в)   искане за закриване на разискванията (член 199);

(г)   искане за отлагане на разисквания или на гласуване (член 200); или

(д)   искане за прекъсване или закриване на заседанието (член 201).

Освен автора се изслушват единствено следните членове на ЕП: един изказващ се „против“ предложението, както и председателят или докладчикът на компетентната комисия.

2.   Времето за изказване не може да надвишава една минута.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация