Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 6 : PROCESNÍ NÁMITKY A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 196 : Procesní návrhy

1.   Následující procesní návrhy týkající se:

(a)   nepřípustnosti věci (článek 197);

(b)   vrácení výboru (článek 198);

(c)   ukončení rozpravy (článek 199);

(d)   odročení rozpravy nebo odkladu hlasování (článek 200); nebo

(e)   přerušení nebo ukončení denního zasedání (článek 201)

se projednávají přednostně.

Kromě navrhovatele se mohou k těmto návrhům vyjádřit pouze tito poslanci: jeden řečník proti návrhu a předseda nebo zpravodaj příslušného výboru.

2.   Řečnická doba nesmí překročit jednu minutu.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění