Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 196 : Αιτήματα επί της διαδικασίας

1.   Τα αιτήματα επί της διαδικασίας, ήτοι:

(α)   αίτημα απόρριψης συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 197),

(β)   αίτημα αναπομπής σε επιτροπή (άρθρο 198),

(γ)   αίτημα τερματισμού της συζήτησης (άρθρο 199),

(δ)   αίτημα αναβολής της συζήτησης ή της ψηφοφορίας (άρθρο 200), ή

(ε)   αίτημα διακοπής ή λήξης της συνεδρίασης (άρθρο 201),

έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα αγόρευσης.

Εκτός από τον αιτούντα, μόνον οι εξής βουλευτές λαμβάνουν το λόγο: ένας αγορητής κατά, και ο πρόεδρος ή ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής.

2.   Ο χρόνος αγόρευσης δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου