Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
6. PEATÜKK : KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 196 : Menetlusega seotud ettepanekud

1.   Järgmistel menetlusega seotud ettepaneku esitamise taotlustel on eelisõigus muude sõnavõtutaotluste ees:

(a)   küsimuse käsitlemata jätmine (artikkel 197);

(b)   tagasisaatmine vastutavale komisjonile (artikkel 198);

(c)   arutelu lõpetamine (artikkel 199);

(d)   arutelu või hääletuse edasilükkamine (artikkel 200); või

(e)   istungi katkestamine või lõpetamine (artikkel 201).

 

Ülaltoodud ettepanekute puhul võib peale ettepaneku esitaja sõna anda ühele sõnavõtjale ettepaneku vastu ning vastutava komisjoni esimehele või raportöörile.

2.   Sõnavõtt ei tohi olla pikem kui üks minut.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave