Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 6 : POINTÍ OIRD AGUS TAIRISCINTÍ NÓS IMEACHTA

Riail 196 : Tairiscintí nós imeachta

1.   Maidir le hiarrataí ar thairiscint nós imeachta a mholadh, eadhon:

(a)   neamh-inghlacthacht ábhair (Riail 197);

(b)   tarchur ar ais chuig coiste (Riail 198);

(c)   díospóireacht a chríochnú (Riail 199);

(d)   díospóireacht agus vótáil a chur ar atráth (Riail 200); nó

(e)   suí a chur ar fionraí nó a chríochnú (Riail 201)

beidh tosaíocht acu ar iarrataí eile chun labhairt.

De bhreis ar an té a dhéanfaidh an tairiscint, is iad seo a leanas amháin a gheobhaidh éisteacht ar na tairiscintí sin: cainteoir amháin i gcoinne na tairisceana mar aon le Cathaoirleach nó rapóirtéir an choiste fhreagraigh.

2.   Ní rachaidh an t-am labhartha thar aon nóiméad amháin.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil