Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6 : ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 196 : Procedurele moties

1.   Verzoeken om indiening van een procedurele motie over:

(a)   de niet-ontvankelijkheid van een onderwerp (artikel 197),

(b)   de terugverwijzing naar de commissie (artikel 198),

(c)   de sluiting van een debat (artikel 199),

(d)   de verdaging van een debat of van een stemming (artikel 200), of

(e)   de schorsing of sluiting van de vergadering (artikel 201)

hebben voorrang boven andere verzoeken om het woord te voeren.

Behalve de indiener mogen over die moties alleen de volgende leden worden gehoord: een tegenstander en de voorzitter of de rapporteur van de bevoegde commissie.

2.   De spreektijd bedraagt ten hoogste één minuut.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling