Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 197 : Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt

1.   När en debatt om en bestämd punkt på föredragningslistan inleds får en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet  lägga fram ett förslag om att denna punkt ska förklaras som otillåtlig. Ett sådant förslag ska omedelbart gå till omröstning.

Avsikten att lägga fram ett förslag om att förklara ett ärende otillåtligt ska anmälas till talmannen minst 24 timmar i förväg, och talmannen ska omgående informera parlamentet.

2.   Godkänns förslaget ska kammaren genast fortsätta till nästa punkt på föredragningslistan.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande