Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 210 : Taken van de commissies

1.   De vaste commissies behandelen de vraagstukken die het Parlement of, gedurende een onderbreking van de zitting, de Voorzitter namens de Conferentie van voorzitters naar hen heeft verwezen.

2.   Indien twee of meer vaste commissies bevoegd zijn voor de behandeling van een vraagstuk, wordt een daarvan als de bevoegde commissie aangewezen en worden de andere als adviserende commissies aangewezen.

Een vraagstuk mag evenwel niet naar meer dan drie commissies tegelijk worden verwezen, tenzij wordt beslist om onder de in lid 1 gestelde voorwaarden van deze regel af te wijken.

3.   Twee of meer commissies of subcommissies kunnen onder hun bevoegdheid vallende aangelegenheden gezamenlijk behandelen, maar kunnen geen gezamenlijke beslissing nemen, tenzij artikel 58 van toepassing is.

4.   Een commissie kan, met instemming van de bevoegde organen van het Parlement, een of meer van haar leden belasten met een studie of onderzoeksmissie.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling