Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA : KOMITEJAS

217. pants : Komitejas sanāksmju protokoli

Katras komitejas sanāksmju protokolus dara pieejamus visiem komitejas locekļiem, un tos iesniedz komitejai apstiprināšanai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums