Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 219 : Bestemmelser vedrørende plenarmødet, der finder anvendelse på udvalg

Følgende artikler om afstemning, bemærkninger og indlæg til forretningsordenen finder tilsvarende anvendelse på udvalg: Artikel 174 (forebyggelse af obstruktion), artikel 179 (tærskler), artikel 180 (indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag), artikel 181 (formelle betingelser for behandling af ændringsforslag), artikel 182 (afstemningsprocedure), artikel 183 (afstemningsrækkefølge), artikel 185, stk. 1 (delt afstemning), artikel 186 (stemmeret), artikel 187 (afstemning), artikel 189 (stemmelighed), artikel 190, stk. 3 og 4 (afstemning ved navneopråb), artikel 191 (hemmelig afstemning), artikel 192 (elektronisk afstemning), artikel 193 (uoverensstemmelser vedrørende afstemningen), artikel 195 (bemærkninger til forretningsordenen), artikel 200 (udsættelse af forhandlingen eller afstemningen) og artikel 201 (afbrydelse eller hævelse af mødet).

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse